LEHDISTÖTIEDOTE: ETÄLÄÄKÄRITALO ALOITTI ILMAISTEN HOIDONTARPEEN ARVIOINTIEN TEKEMISEN

Pieni lääkäritalo ei voinut katsoa sivusta hoitojonojen kasvua, vaan päätti kantaa kortensa kekoon Korona-kriisin selättämiseksi tarjoamalla kriisin aikana chat-pohjaisia hoidontarpeen arviointeja asiakkaille ilmaiseksi. Terveydenhuollon ruuhkautuminen ja tartuntavaara terveysasemilla asioitaessa estää monen kiireettömän hoidon aloittamisen tai jo aloitetun hoidon seuraamisen. Duodecimin tietojen mukaan joka kuudes yli 75 vuotias menehtyy saatuaan sairaalahoitoa vaativan keuhkoinfektion, joten etävastaanottojen käyttö kohonneen infektioriskin aikana on perusteltua ihan ennaltaehkäisynkin näkökulmasta. Etävastaanottojen suosio onkin kriisin aikana kasvanut nopeasti, mutta tarjonta etenkään julkisella puolella ei ole pysynyt suosion perässä.“Kriisin jatkuessa ongelmaksi muodostuu riskiryhmien pitäminen turvassa tartunnalta samaan aikaan kun heille täytyy tuottaa terveydelle tärkeät palvelut. Etävastaanotolla taudit eivät leviä ja etälääkärimme sekä hoitajamme voivat hoitaa jopa 80 % tapauksista. Meillä on turvallinen ja helppokäyttöinen etäasointipalvelu ja rautaiset ammattilaiset. Olisi sääli olla käyttämättä niitä yhteisen hyvän nimissä ihmisten oloa helpottamaan.” sanoo Medics24:n toimitusjohtaja Tero Nyman.Kokonaan ilmaiseksi käyntejä ei kuitenkaan välttämättä saa, vaan mikäli sairaanhoitaja havaitsee oireiden perusteella käynnin etälääkärillä tarpeelliseksi, maksaa yleislääkärin etävastaanotto chatilla 29 euroa ja tarvittaessa videoyhteyttä käyttäen 49 euroa. Hinnat sisältävät Kela-korvauksen. Päätöksen lääkärille siirtymisestä chattiyhteyden aikana tekee kuitenkin aina asiakas itse.Medics24:llä on hyvä kokemus perusterveydenhuoltopalveluiden tuottamisesta vauvasta vaarille toimittuaan Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa palveluntuottajana lähes kolme vuotta. Toimitusjohtajan mukaan myös ikääntyneet ovat oppineet käyttämään sujuvasti etäpalveluita. Yhtiö tuottaa myös etävastaanottoihin perustuvaa työterveyspalvelua yrityksille.Ilmaiset hoidontarpeen arvioinnit eivät ole yhtiön ainoa keino kriisin kukistamiseksi, vaan se poisti viime viikolla kuukausi- ja aloitusmaksut terveydenhuollon ammattilaisilta määräajaksi mahdollistaakseen etävastaanoton aloittamisen mahdollisimman monelle ammattilaiselle.